Seal kits for Hyundai Heavy Equipment series 3, 7, 7A, 7S, 9, 9A, 9S

Seal kits for main units of Hyundai heavy equipment
Swing motor 
Swing motor reduction gear 
Travel motor
Travel motor reduction gear
RCV lever
RCV pedal

Model

Swing motor

Travel motor

T/M R/Gear

RCV lever

RCV pedal

Part no.

Part no.

Part no.

Part no.

Part no.

R35Z-7

XJBV-00002

XJBV-00118

XJBV-00117

XKAY-00960

XJBN-01104

R35Z-7A

XJBV-00002

XJBV-00118

XJBV-00117

XKAY-00960

XJBN-01104

R55-7A

XKAY-00414

XKAY-00413 XKAH-00838(OPT)

XKAY-00413 XKAH-00838(OPT)

91ER-20051

-

R80-7

XKAY-00414

XKAY-00595

XKAY-00595

91ER-20051

XKAY-00667

R80-7A

XKAY-00414

XKAY-00595

XKAY-00595

-

XKAY-00667

R130LC

-

-

-

91E1-2703

91E2-2704

R130LC-3

-

2046A-45113         -#1563
412B1000-00         #1564-

2094A-65132         -#1563
412B1000-00         #1564-

91E1-2703             -#1442
91ER-20050          #1443-

91E6-2717

R140LC-7

XKAY-00325       #1441-

XKAH-00366
XKAH-00111
2              -#2712
XKAH-010742              #2713-

XKAH-00366
XKAH-00111
2   #0239-2712
XKAH-010742              #2713-

91ER-20050          -#1779
91ER-20051          #1780-
XKAY-007913                #2709-

-

R140LC-7A

XKAY-00325

XKAH-00366 XKAH-010742

XKAH-00366 XKAH-010742

91ER-20051

-

R160LC-3

-

-

-

91E1-2703             -#0421
91ER-20050          #0422-

91E6-2717

R160LC-7

XKAH-00616

XKAH-00366

XKAH-00366

91ER-20050          -#0277
91ER-20051          #0278-
XKAY-007913                #0817-

-

R160LC-7A

XKAH-00616

XKAH-00366

XKAH-00366

91ER-20051

-

R180LC-3

-

674B9000-00

674B9000-00

91E1-2703             -#0421
91ER-20050          #0422-

91E6-2717

R180LC-7

XKAH-00616

XKAH-00111         -#0371
XKAH-01074         #0372-

XKAH-00111         -#0371
XKAH-01074         #0372-

91ER-20050          -#0144
91ER-20051          #0145-
XKAY-007913                #0370-

-

R180LC-7A

XKAH-00616

XKAH-01074

XKAH-01074

91ER-20051

-

R200LC

91E1-2702

91E1-2720            1 speed
91E1-2711            2 speed

279970070           1 speed
91E1-2712            2 speed

91E1-2703

91E2-2704             -#1140
91E6-2717             #1141-

R210LC-3

-

91E1-2711             -#1602
674B9000-00         #1603-

91E1-2712             -#1602
674B9000-00         #1603-

91E1-2703             -#1204
91ER-20050          #1205-

91E6-2717

33HDLL

-

3302255-0135

3502255-0134

-

91E6-2717

R210LC-7

XKAY-00553       #1938-

XKAH-00111         -#2078
XKAY-00518           #2079-
XKAH-004602 #0341-#2078
XKAH-010543               #4494-

XKAH-00111           -#2078
XKAY-00518            #2079-
XKAH-004602    #0341-#2078
XKAH-010543                  #4494-

91ER-20050          -#3049
91ER-20051          #3050-
XKAY-007913                #5883-

-

R210LC-7A

XKAY-00553

XKAH-00518 XKAH-010543

XKAY-00518 XKAH-010543

91ER-20051

-

R210LC-7H

XKAY-00553       #0001-

XKAY-00518
XKAH-01054
3              #0162-

XKAY-00518
XKAH-01054
3              #0162-

91ER-20051
XKAY-00791
3                #0281-

-

R210NLC-7

XKAY-00553       #0105-

XKAH-00111         -#0109
XKAY-00518           #0110-

XKAH-00111         -#0109
XKAY-00518           #0110-

91ER-20050          -#0192
91ER-20051          #0193-
XKAY-007913                #0440-

-

R16-9

XJDK-00099 XJDK-001004

XJDK-00035

XJDK-00023

XKAY-00960 XKAY-00747 -#0006
#0007-

XJBN-01104

R27Z-9

XJDK-00121 XJDK-001004

XJDK-00076

XJDK-00055

XKAY-00960 XKAY-00747 -#0025
#0026-

XJBN-01104

R25Z-9A

XJDK-00121 XJDK-001004

XJDK-00076

XJDK-00055

XKAY-00747

XJBN-01104

R35Z-9

XJBV-00002

XJBV-00118

XJBV-00117

XKAY-00747

XJBN-01104

R55-3

-

986B9000-00 HE2C00398B -#0697
#0698-

986B9000-00 HE2C00398B -#0697
#0698-

91ER-20050

-

R55-7

XKAY-00414

XKAH-008385 XKAY-004136

XKAH-008385 XKAY-004136

91ER-20050
91ER-20051 -#0446
#0447-

-

R55-9

XKAY-00414

XKAH-008385 XKAY-004136

XKAH-008385 XKAY-004136

XKAY-01223 XKAY-01723  -#2842
#2843-

XKAY-00667

R55-9A

XKAY-00414

XKAY-00413

XKAY-00413

XKAY-01723

XKAY-00667

R60-9S

XKAY-00414

XKAH-008385 XKAY-004136

XKAH-008385 XKAY-004136

XKAY-01723

XKAY-00667

R60CR-9

XKAH-015898 XJDK-001219 XJDK-0010049

XKAH-008389 XKAY-004138

XKAH-008385 XKAY-004138

XKAY-01223 XKAY-01723  -#0148
#0149-

XKAY-00667

R60CR-9A

XKAH-015898 XJDK-001219 XJDK-0010049

XKAY-004138 XKAH-008389

XKAY-004138 XKAH-008389

XKAY-01723

XKAY-00667

R80CR-9

XKAY-00414

XKAY-00595

XKAY-00595

XKAY-01223 XKAY-01723  -#0128
#0129-

XKAY-00667

R80CR-9A

XJDK-001974 XJDK-0017913

XKAY-00595

XKAY-00595

XKAY-01723

XKAY-00667

R110-7

XKAY-00325

XJDG-001418 XKAH-014839 XKAY-0178510 XKAH-0107428 XKAY-0051829

XJDG-001418 XKAH-014839 XKAY-0178510 XKAH-0107428 XKAY-0051829

91ER-20050
91ER-20051 XKAY-00791
3  -#0037
#0038-

-

 

 

XJDG-001418

XJDG-001418

 

 

R110-7A

XKAY-00325

XKAH-014839 XKAY-0178510 XKAH-0107428

XKAH-014839 XKAY-0178510 XKAH-0107428

91ER-20051

-

 

 

XKAY-0051829

XKAY-0051829